Konsultācijas drošības jautājumos

Izvēloties, kādos drošības pakalpojumos klientam investēt savus finanšu līdzekļus, svarīgi precīzi apzināt situāciju un riskus, kas apdraud mūs, mūsu biznesu vai pat biznesa nozari. Tikai tādā gadījumā ieguldītie līdzekļi nesīs patiesus ietaupījumus klienta biznesam.

Tādēļ mēs piedāvājam vairāku līmeņu konsultāciju pakalpojumus - vispārējos, pamata un advancētā līmeņa.

Vispārējās un pamata konsultācijas ietver rūpīgu apdraudējumu un risku analīzi un uz tās balstītu drošības pasākumu plānošanu. Kilter Pulse piedāvā ne tikai veikt analītisko darbu un sastādīt klientam individuālo drošības plānu, bet arī nodrošināt tā izpildi, sniedzot nepieciešamos pakalpojumus.

Savukārt advancētā līmeņa konsultācijas attiecas uz gadījumiem, kas ir saistīti ar augsta riska pakāpi, krīzēm, drošības izmeklēšanām un pakalpojumiem, kuru sniegšanā Kilter Pulse strādā kopā ar sadarbības partneriem.

Advancēta līmeņa konsultācijas un to izpilde palīdz uzraudzīt, kontrolēt, mazināt vai novērst zaudējumus dažādās organizācijās, veicamajās operācijās un aktīvos. Līdzšinējā sadarbības pieredze Kilter Pulse saistīta ar plašu klientu loku, kas pārstāv visdažādākās darbības nozares – būvniecība, transports, farmācija, ražošana,  publiskā  pārvalde (sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām), enerģētika, finanses un apdrošināšana.