Personiskā apsardze

Personiskā apsardze jeb miesassargi ir nepieciešama gadījumos, kad personai (tostarp, tās vai tai tuvu cilvēku, sadarbības partneru dzīvībai, veselībai vai reputācijai) ir apdraudējuma risks, vai tā jau tiek apdraudēta.

Mūsu pieredze personiskās apsardzes jomā ir ievērojama - Kilter Pulse darbinieki ir rūpējušies par drošību un strādājuši kā miesassargi ne tikai pasaules klases šovbiznesa zvaigznēm (mūziķi, dejotāji, sportisti utml.), bet arī augstākajām valsts amatpersonām (prezidenti, parlamentu priekšsēdētāji, premjerministri, ministri, senatori, militārie komandieri) gan Latvijā, gan ārvalstīs (tostarp organizējot visaugstākā līmeņa amatpersonu vizītes savas kompetences ietvaros).

   Īpaša klientu grupa ir dažādu profesiju augsta vadības līmeņa pārstāvji un dažādu nozaru biznesmeņi, kuru darbība saistīta ar augstu riska pakāpi.

Mūsu īpaši apmācītie, pieredzes bagātie un pastāvīgi trenētie apsardzes darbinieki ļaus klientam justies pārliecinātam par savu drošību, vienlaikus ļaujot saglabāt konkrētās personas brīvību ikdienā (miesassargu rīcība var būt arī diskrēta un citiem vai pašai personai nemanāma), neizjūtot visus brīvības ierobežojumus.

Nepieciešamības gadījumā miesassargu jeb personiskās apsardzes pakalpojumi tiek veikti ciešā sadarbībā ar tiesībaizsardzības un citām valsts iestādēm.