Par Kilter Pulse

Kilter Pulse ir viens no vadošajiem uzņēmumiem, kas nodrošina drošību un sniedz konsultācijas  uzņēmumiem un privātpersonām apdraudējumu riska mazināšanas un drošības jautājumos.

Mūsu laikmetu raksturo dinamiski dzīves apstākļi, pieaugošs stress, jauno tehnoloģiju radītās iespējas un vienlaikus arī apdraudējumi, pieaugoša konkurence vai krīzes atstātās pēdas, kā arī nedrošība par nākotni. Tas rada arī jaunus izaicinājumus un sarežgītas situācijas, kuru novēršanai nepieciešami atbilstoši risinājumi.

Kilter Pulse drošības dienestu raksturo mūsdienīga pieeja un risinājumi (tehnoloģiski, fiziski, stratēģiski,  organizatoriski) klientu drošībai. Mēs palīdzēsim novērst, samazināt un izslēgt jebkādus kaitējumus vai traucējumus jūsu personīgajai, mantiskajai, morālajai vai biznesa drošībai.

Mums un mūsu sadarbības partneriem ir liela pieredze daudzās profesionālajās jomās, kas palīdz nodrošināt, lai Kilter Pulse klienti justos pasargāti, pārliecināti, brīvi savās rīcībās, bet vielaikus nezaudētu drošību, prestižu un konfidencialitāti jautājumos, kuros klientam tas ir svarīgi.

Kilter Pulse darbiniekiem ir liela profesionāla pieredze gan strādājot valsts pārvaldē (miesassargu pakalpojumi augsta līmeņa valsts amatpersonām, ārvalstu amatpersonu protokolāro vizīšu drošības organizēšana un nodrošināšana dažādās pasaules valstīs,  ārvalstu delegāciju eskortēšana sadarbībā ar atbildīgajām valsts drošības struktūrām utml.), gan arī dažādās nozarēs privātā sektora organizācijās dažādās pasaules valstīs.

Kilter Pulse piedāvā plašu pakalpojumu klāstu krīžu un bīstamu situāciju pārvarēšanā, izmeklēšanā, informācijas iegūšanā un analīzē, aktīvu atgūšanā, juridisko problēmu risināšanā kā arī situācijas pārvaldīšanā. Mūsu kompanijā strādā arī darbinieki ar ievērojamu pieredzi darbā karstajos punktos, tostarp militārās operācijās.

Viena no Kilter Pulse pamatvērtībām ir stingra konfidencialitātes politika un individuāla pieeja – mēs vienojamies ar klientu par viņam svarīgiem nosacījumiem gadījumos,  kas saistīti ar konkrētas informācijas vai veicamo uzdevumu neizpaušanu.