Mūsu cilvēki

Panākumu veiksmes atslēga ir cilvēki. Profesionāls pakalpojums balstās uz profesionāliem cilvēkiem, tādēļ katram darbiniekam ir nozīmīga loma Kilter Pulse komandā, izpildot konkrētus uzdevumus.

Mūsu komandas veidošanas pamatkritēriji atlasot darbiniekus ir profesionalitāte, pieredze, lojalitāte, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un reaģēt nestandarta situācijās ar augstu stresa līmeni, spēja sadarboties ar klientiem un pielāgoties viņu vēlmēm, vienlaikus sniedzot augstas kvalitātes drošības pakalpojumus, padomus un konsultācijas.

Daudzpusīga profesionālā pieredze ļauj mums būt savā darbībā elastīgiem un  piedāvāt risinājumus, lai tie neradītu sarežģījumus pakalpojuma saņējiem – mūsu klientiem.

Sadarbība ar starptautiskajiem partneriem ir ļāvusi mums iepazīt dažādu kultūru un nacionalitāšu cilvēkus, kas ir ļoti svarīgi globalizācijas laikmetā.

Ņemot vērā mūsu klientu vēlmes, mēs strādājam ar augstu diskrētuma pakāpi.

Kilter Pulse komanda ir gatava būt jums ērtākā laikā jebkurā vietā, lai veiktu situācijas izpēti, uzklausītu klienta problēmas un vēlmes, izanalizētu iegūto informāciju, izskaidrotu piedāvātos risinājumus klientam personīgi, kā arī veiktu uzdevumus, par ko abas puses ir vienojošās.