Individuāla pieeja

Mūsu bagātīgā darba pieredze ir apliecinājusi, ka nevienu apdraudējumu vai riska situāciju nedrīkst standartizēt jeb vispārināt - katra situācija ir atšķirīga.

Mēs neatļaujamies riskēt un izmantot iepriekšējo pieredzi kā trafaretu kādas problēmas risināšanā. Katrā situācijā ir specifiski aspekti, kurus sākotnēji neņemot vērā, klients agri vai vēlu sastapsies ar nopietnākām problēmām – lielāku apdraudējumu veselībai vai dzīvībai, lielākām investīcijām savai vai savu tuvinieku drošībai, lielākiem zaudējumiem savam biznesam.

Tādēļ katrā individuālā gadījumā nepieciešama arī jauna situācijas analīze. Tieši niansēm, kurām ikdienā nepievēršam uzmanību un kas mums liekas nemainīgas, var izrādīties izsķiroša nozīme konkrētajā gadījumā.

Lai individuāla pieeja tiktu īstenota pēc iespējas efektīvāk, vienlīdz svarīga ir arī konfidencialitāte un savstarpēja uzticēšanās. Tieši tādas sadarbības rezultātā ar drošības pakalpojumu palīdzību mēs varam ne tikai mazināt drošības riskus vai pilnīgi tos novērst, bet arī neradīt satricinājumus klienta reputācijai, vai pat ilgtermiņā uzlabot to.