Privātpersonas

Ikdienas steigā, darba komandējumos vai brīvos brīžos kopā ar ģimeni un tuviem cilvekiem – atvaļinajumā, izbraukumos ārpus pilsētas vai valsts, mēs visi vēlamies justies droši. Parūpēties par savu un sev mīļo cilvēku drošību.

Augstās konkurences apstākļos jūsu sāncenši nereti var veikt nelikumīgas darbības ar nolūku ietekmēt lēmumu pieņemšanu citiem konkurentiem vēlamā virzienā. Šādas darbības var izpausties kā apdraudējums pašai personai, tās tuviniekiem, kā arī organizācijai, kurā strādā konkrētais cilveks. Tādējādi tiek apdraudēta uzņēmumā strādājošo cilvēku veselība, labklājība un pat dzīvība, kas padara nedrošu visu uzņēmuma vidi un ierobežo efektīvu rīcībspēju.